Onafhankelijk Meldpunt Molestatie Sport

Amsterdam – De eerste zaken dienen zich al aan in de openbaarheid van aangifte tussen verenigingen en scheidsrechters! De KNVB, een organisatie voor en door verenigingen, lijkt het echt niet te willen snappen. De arbitrage is al jaren een “noodzakelijk” kwaad voor de sportbond. Acties om meer scheidsrechters te werven mislukken. De kwaliteit van de arbitrage moet beter, maar ook dat mislukt! En als klap op de vuurpijl start de sportbond zelf een meldpunt voor geweld.

De Amateurscheidsrechter, voorheen bekend als stichting, slaat de handen ineen met een aantal onafhankelijke organisaties om het Meldpunt Molestatie Sport spoedig in de lucht te brengen. Het idee, ooit bedacht door het bestuur van de stichting, is altijd bestreden door de sportbond. Het zou niet nodig zijn! Het plan stammend vanuit 2005/2006, kent zelfs auteursrecht en is gedeeld met de sportbond. Helaas is daar nimmer door de sportbond opvolging aan gegeven. Nu zelfs arbitrage aansprakelijk gaat worden gesteld is het tijd om het plan wederom van stal te halen. Uiteraard staan de initiatiefnemers open voor samenwerking, want alleen door samenwerking kan het geweld worden teruggedrongen.

start-meldpunt-molestatie

Op Facebook is inmiddels een pagina geopend om de discussie openbaar te kunnen voeren. Transparantie is waar het om draait! De gezegde: “Slager keurt zijn eigen vlees!” staat hoog in het vaandel bij de grootste sportbond van Nederland. Voor de amper 4.500 officiële bondsscheidsrechters en circa 15.000 verengingsscheidsrechters heeft de sportbond weinig tot geen oog. Het is eerder een luis in de pels. Terwijl goede arbitrage een serieuze bijdrage levert aan het bestrijden van Geweld in de Sport!”

De Amateurscheidsrechter heeft de handen al op elkaar om ingaande het nieuwe sportseizoen (2013/2014) een speciaal online platform voor scheidsrechters te lanceren. Hierin kunnen verenigingen kosteloos een scheidsrechter aanstellen voor de thuiswedstrijden. De scheidsrechters krijgen de kans om elke wedstrijd te laten beoordelen om daarmee een objectieve beoordeling te krijgen van hun prestaties. In hoofdlijnen betekent het dat we als pilot één jaar gaan investeren in het verbeteren en inzichtelijk maken van de kwaliteit van de arbitrage. Iedere scheidsrechter die zijn hobby echt leuk vindt, krijgt de kans zijn hobby weer met plezier te gaan uitvoeren.

Wij denken met het projecten ‘Gemini’ (Kwaliteitsverbetering Arbitrage) en ‘Obelix’ (Geweld uit de Sport) welke beide stammen uit 2005/2006, een significante bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappelijke discussie over het plezierig beleven van sport in Nederland! Wil jij ook een serieuze bijdrage leveren aan deze doelstelling? Meld je dan aan via actie@amateurscheidsrechter.nl

Houd De Amateurscheidsrechter vooral in de gaten, want actie gaat gebeuren. Linksom of rechtsom gaan we voor een stevige arbitrage in de Nederlandse Sport!

Posted in Informatie | Leave a comment

Stop geweld in de samenleving!

Het zal je maar gebeuren! Op een zaterdagmiddag fluit je een sportwedstrijd van je zoon of dochter. Een of andere onverlaat is het niet eens met een beslissing. Scheldt jou uit met de meest verschrikkelijke ziektes. Je spreek de man rustig aan op zijn gedrag. In plaats van terug te keren naar maatschappelijk fatsoenlijk gedrag, draait de man helemaal door. Hij vliegt jou aan! Slaat met zijn volle vuist op jouw gezicht. Je voelt de pijn doordringen. Verbaast val je achterover op de grond. Het licht gaat uit. Wanneer je in het ziekenhuis wakker wordt, doet alles pijn. Naast je bed zit je vrouw met een vol betraand gezicht. Als je langzaam probeert omhoog te kijken, merk je dat je vast ligt aan allerlei slangetjes. Je vrouw roept de dokter: “Hij is bijgekomen!” klinkt het emotioneel.

Wat een halve seconde fluitsignaal heeft veroorzaakt is een levenslange traumatische ervaring. Je vraagt je af wat er gebeurd is, want het is je niet duidelijk. Wat je wel weet is dat je voorlopig niet kan werken. Het blijkt dat je drie dagen in coma hebt gelegen nadat je ruim vier uur bent geopereerd. Een lange periode van mentale en fysieke revalidatie moet zorgen dat je weer op de been komt.

Het is flink mis in de sport! De oorzaak is terug te vinden in de maatschappelijke ontwikkeling van gedogen en accepteren. De roep om zwaardere straffen neemt toe. Of het de oplossing is om het geweld uit de sport, en in bredere zin in de samenleving, te bannen, is maar de vraag. Niemand wil te maken krijgen met geweld. Maatschappelijk is het onacceptabel. En toch vindt het ieder weekend plaats in de Nederlandse sport. Vader, moeders, kinderen worden allen geconfronteerd met wantoestanden. De daders, vaak jongeren, menen zich gewelddadig te kunnen gedragen. Zij wanen zich onaantastbaar.

In het nieuws zien we tegenwoordig bijna dagelijks wel een berichtgeving over het toenemende geweld in de samenleving. Van overvallen tot mishandelingen van individuele personen. Groepsvorming zorgt voor versterking van het individuele vertrouwen. Het is stoer en geaccepteerd om je binnen de groep op een asociale manier te gedragen. Niets is té gek. Openbaar Ministerie probeert deze onverlaten steeds harder aan te pakken. Toch slippen dergelijke figuren regelmatig tussen de mazen van de wet door.

Willen we het geweld in de sport en de samenleving een halt toe roepen dan is actie noodzakelijk. Geen gedogen meer! Geen acceptatie meer! Geen medelijden of excuses meer! Misdraag jij je in onze samenleving dan kun je rekenen op een harde aanpak. Zwaardere straffen, ontnemen van privileges en (levenslang) vergoeden van de kosten die jij hebt veroorzaakt. Van ziekenhuiskosten tot derving van inkomsten. Alle middelen moeten worden aangewend om deze onverlaten een halt toe te roepen.

Om dit voor elkaar te krijgen is één belangrijke stap noodzakelijk! Iedereen moet de handen ineenslaan om het geweld te bestrijden. Géén acceptatie meer van wangedrag. Gezamenlijk aanspreken van onverlaten. Duidelijke harde straffen voor misdragingen. Iedereen, iedereen is nodig, want alleen samen kunnen we geweld bestrijden. Niet met geweld, maar met duidelijkheid. Laat iemand nimmer alleen staan. Vorm één figuurlijke vuist tegen geweld!

Posted in Informatie | Leave a comment

Nieuws: Geweld op het veld

DEN HAAG – Tweede Kamerlid Bart de Liefde (VVD) gaat actie nemen! Het kan niet langer zo zijn dat de misstanden op en rond de Nederlandse sportaccommodaties blijven bestaan. In de sport gebeuren er steeds vaker (wettelijke) overtredingen waardoor mensen beschadigd worden. De Liefde wil bereiken dat mensen aangifte gaan doen voor situaties die in de gewone samenleving ook strafbaar zijn. Het Openbaar Ministerie en de politie gaat worden verzocht om serieus om te gaan met de aangiften.

Of het nu gaat om een grove overtreding tussen spelers onderling of richting een scheidsrechter, de aangifte moet er komen. De politie moet bij ernstige zaken ook ter plaatse komen om de vaststelling en eventuele opsporing van daders te versnellen. De aangifte moet leiden tot een dossier wat het Openbaar Ministerie de mogelijkheid geeft om tot strafvervolging te kunnen overgaan. Pas dan komt er zicht op de exacte cijfers van de misstanden. En kan de politiek actie nemen om dit tegen te gaan.

Het RTL Nieuws (5:55) begon vrijdagochtend al vroeg met het uitzenden van de boodschap van De Liefde. De andere media nam al snel de berichtgeving over. De politiek is het letterlijk zat dat mensen niet rustig en veilig kunnen sporten.

‘s Avonds in SBS Hart van Nederland werd het onderwerp nogmaals behandeld. Kijk op Hart van Nederland voor de uitzending.

Op YouTube is de uitzending van Netwerk te vinden welke in 2006 is uitgezonden en de stichting een substantiele bijdrage heeft mogen leveren. Nu ruim 5 jaar later kunnen we nog steeds niet zeggen dat het is opgelost, ondanks alle toezeggingen. De toenmalige staatssecretaris Ross beloofde om grootschalig onderzoek  te doen naar de misstanden om vervolgens actie te kunnen nemen. Een mogelijke oplossing zou het ‘keurmerk’ voor sportclubs zijn. Helaas is dit er nimmer van gekomen.

Kijk op You Tube om de uitzending van Netwerk nog een te zien.

Posted in Informatie | 1 Comment